Τι είναι οι «χορηγίες επιστροφών» για τις χώρες της ΕΕ που δεν δέχονται μετανάστες

στην Πολιτική
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, παρουσίασε το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, όπου τόνισε ότι «η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να έχει μία ανθεκτική, ενιαία, φιλόδοξη μεταναστευτική πολιτική».

Τι προβλέπει το νέο Σύμφωνο για τη μετανάστευση

Η «χορηγία επιστροφών», όπως εξηγούν κοινοτικοί αξιωματούχοι, συνίσταται στην ανάληψη ευθύνης από άλλο κράτος-μέλος για την επιστροφή ατόμων που βρίσκονται στην χώρα που έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό, των οποίων το αίτημα ασύλου έχει απορριφθεί. 

Το κράτος-μέλος που αναλαμβάνει τη χορηγία μπορεί να επιλέξει την εθνικότητα των ατόμων των οποίων θα έχει την ευθύνη, βάσει διπλωματικών σχέσεων και επιρροής που ενδεχομένως έχει στη χώρα προέλευσης, μεγιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι επιστροφές. Έτσι η χώρα αυτή – π.χ. η Πολωνία – αποφεύγει την υποχρέωση μετεγκατάστασης, αλλά παρέχεται στη χώρα πρώτης υποδοχής ανακούφιση. Αυτό εξασφαλίζεται με μία προθεσμία οκτώ μηνών: αν εντός αυτής της περιόδου δεν έχουν γίνει οι επιστροφές, τα άτομα αυτά θα μεταφέρονται στη χώρα που έχει αναλάβει τη χορηγία (υπό φυσιολογικές συνθήκες, χρειάζεται τέσσερις μήνες για να γίνει μία επιστροφή). 

Επιπλέον, αν οι ανάγκες μετεγκατάστασης και επιστροφών δεν καλυφθούν εθελοντικά από τα κράτη-μέλη, θα μπορεί να παρέμβει η Κομισιόν και να επιβάλλει αυξημένη στήριξη, σε βαθμό που να καλύπτονται κατά τουλάχιστον 70% οι ανάγκες της χώρας που ενεργοποίησε το μηχανισμό.

Facebook Comments

Τελευταια από Πολιτική

Go to Top