Vodafone: Πως θα «γεφυρωθούν» οι φυλετικές διακρίσεις στο εγχώριο επιχειρείν

στην Επικαιρότητα
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τα βήματα, που καλούνται να υλοποιήσουν πολιτεία και εταιρείες, προκειμένου να «γεφυρωθεί» το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στο εγχώριο επιχειρείν, αναδεικνύει η Vodafone.

Πιο αναλυτικά, σε έρευνα με τίτλο «BreakingtheGlassCeiling», που μελετά τη θέση των γυναικών στις επιχειρήσεις, σημειώνει τα εξής:

Η πολιτεία χρειάζεται να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση αδειών γονεϊκότητας, αλλά και κινήτρων, για τις επιχειρήσεις, που εφαρμόζουν αποτελεσματικές πολιτικές ισότητας, στη συστηματική ενσωμάτωση των πεδίων STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και στην υλοποίηση δράσεων, που στοχεύουν στην ενίσχυση της ενασχόλησης των κοριτσιών με STEM αντικείμενα.

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, η υιοθέτηση πρακτικών για την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων βασίζεται στην καλλιέργεια ενδοεταιρικής κουλτούρας, που ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα και την ενδυνάμωση των εργαζομένων, καθώς και τη διαφάνεια και στοχοθέτηση ως προς την αντιπροσώπευση των γυναικών σε ένα οργανισμό. Ακόμη, σημαντικές για κάθε επιχείρηση, είναι πολιτικές και προγράμματα, που εξασφαλίζουν τη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών, τη διευκόλυνση ευέλικτων μορφών εργασίας, την πρόσβαση των γυναικών στην τεχνολογία, αλλά και την ενδυνάμωση τους μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και μέσω της ανάδειξης γυναικείων προτύπων.

«Στη Vodafone πήραμε την πρωτοβουλία για την εκπόνηση αυτής της έρευνας, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για τη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινωνίας ίσων ευκαιριών. Διαχρονικά, επενδύουμε σε εταιρικές πολιτικές και πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στην ενίσχυση των γυναικών ως προς την ανάληψη ηγετικών θέσεων στη Vodafone Ελλάδας, την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής, την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων,  ενώ, παράλληλα, υποστηρίζουμε προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς με επίκεντρο τη γυναίκα», τονίζει σε DailyPost.gr και MarketNews.gr. η Head of Corporate Affairs της εταιρείας, κυρία Νικόλ Ιωαννίδη και προσθέτει: «Η υλοποίηση αυτής της έρευνας αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο, στο οποίο επενδύουμε, με στόχο να χαρτογραφήσουμε τις συνθήκες στην Ελλάδα σε θέματα έμφυλων διακρίσεων, αλλά πρωτίστως, προκειμένου να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και να κινητοποιήσουμε επιχειρήσεις και φορείς ως προς την υιοθέτηση πρακτικών, που θα ‘σπάσουν’ τη γυάλινη οροφή και θα ενισχύσουν τη θέση των γυναικών στις επιχειρήσεις. Στην Vodafone εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών για τη στήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών, ενώ ενισχύουμε τη συμμετοχή τους σε διοικητικές θέσεις. Σήμερα, το 36% των διευθυντικών στελεχών στην εταιρεία είναι γυναίκες, ενώ σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης οι γυναίκες εκπροσωπούνται σε ποσοστό 60%».

 

Τα ευρήματα της έρευνας

 Έμφυλες διακρίσεις:

 • 4 στις 10 γυναίκες απάντησαν πως έχουν κληθεί συχνά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης, να απαντήσουν σε ερώτηση για την οικογενειακή τους κατάσταση, ενώ 7 στις 10 έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση τουλάχιστον κάποιες φορές.
 • 5 στους 10 συμμετέχοντες– εκπροσώπους επιχειρήσεων θεωρούν ότι ο αντίκτυπος δεν είναι ούτε θετικός ούτε αρνητικός, το φύλο, δηλαδή, δεν έχει επίπτωση στη θέση μιας γυναίκας στο εργασιακό περιβάλλον.

Ενασχόληση των γυναικών με την τεχνολογία:

 • 9 στις 10 γυναίκες διαφωνούν απόλυτα με τη δήλωση πως δεν έχουν τις τεχνολογικές/ψηφιακές δεξιότητες, που απαιτούνται, για την ανάληψη θέσεων  ευθύνης ή ανταγωνιστικών θέσεων.
 • Στον κόσμο των επιχειρήσεων είναι θετικά τα ευρήματα, που σχετίζονται με την ετοιμότητα και ικανότητα των γυναικών για απασχόληση σε ρόλους, που απαιτούν τεχνολογικές/ψηφιακές δεξιότητες ή σε επαγγέλματα STEM. Αναγνωρίζεται, ωστόσο, πως οι γυναίκες αποθαρρύνονται να ακολουθήσουν αυτές τις κατευθύνσεις.

Δεξιότητες, εκπαίδευση και ανάπτυξη:

 • 8 στις 10 γυναίκες θεωρούν πως οι εργοδότες τους δεν καλύπτουν επαρκώς τις  εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
 • Μόλις το 18% των συμμετεχουσών γυναικών έχουν πρόσβαση σε προγράμματα καθοδήγησης εντός της επιχείρησης (mentoring).

Μισθολογικό χάσμα:

 • Οι γυναίκες, που ερωτήθηκαν, αξιολογούν σε ποσοστό, που αγγίζει το 80%, ότι υπάρχει ανισότητα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών με τα αντίστοιχα προσόντα. Η ανισότητα αυτή αφορά κυρίως στη βασική αμοιβή για την εργασία, καθώς θεωρείται ότι οι διακρίσεις αμβλύνονται σε θέματα αυξήσεων και bonus.

Bία και παρενόχληση στην εργασία:

 • Υπάρχει ασάφεια σε σχέση με το τι ορίζεται ως σεξουαλική παρενόχληση: οι γυναίκες γίνονται αποδέκτριες συμπεριφορών και χειρονομιών, που δεν νιώθουν πάντα ότι μπορούν να αξιολογήσουν, πόσο μάλλον να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους γι’ αυτές.
 • Μόλις 3 στις 10 επιχειρήσεις εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων για την πρόληψη της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Άλλα στοιχεία:

 • Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για το 3ο τρίμηνο του 2019, το συνολικό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι 44,6% και των ανδρών 60,3%.
 • 10,2% είναι το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στα Δ.Σ. των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα.
 • Σύμφωνα με τη Eurostat 41,4% είναι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα.
 • 12,7% είναι το ποσοστό των γυναικών στην χώρα μας, που ειδικεύονται στον τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έναντι μέσου όρου 16,7%, που είναι στην Ε.Ε.
 • 65% των γυναικών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο στη χώρα μας συστηματικά, έναντι 79% των ανδρών.

Αξίζει να αναφερθεί πως η επίμαχη έρευνα διενεργήθηκε με πρωτοβουλία της Vodafone, τη συμβολή και επιμέλεια του Alba Graduate Business School, The American College of Greece και του Οργανισμού για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών WomenOnTop.

Facebook Comments

Tags:

Τελευταια από Επικαιρότητα

Go to Top